Psychiatra

W swojej pracy zawsze staram się dostosować plan leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta, aby osiągnąć maksymalny efekt terapii. Zajmuję się m.in. leczeniem zaburzeń afektywnych, schizofrenii, zaburzeń osobowości i odżywiania, zaburzeń adaptacyjnych w wyniku reakcji na stres, nerwic oraz zespołów uzależnień. W 2021 r. podjęłam naukę na studiach podyplomowych z suicydologii, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, aby doskonalić się w leczeniu osób w tzw. kryzysie samobójczym.

Podczas swojej dotychczasowej drogi w zawodzie psychiatry i 5- letniej już pracy na „ostrym” oddziale ogólnopsychiatrycznym, gdzie na co dzień zajmuję się diagnozą i leczeniem całego wachlarza chorób i zaburzeń psychicznych, narodziły się w moim umyśle 3 refleksje, którymi kieruję się w leczeniu pacjentów.  

Primo, zrównoważona politerapia często jest lepszym wyborem leczenia farmakologicznego niż monoterapia, co znajduje swoją przyczynę w złożoności ludzkiej psychiki i jednocześnie pozwala uczynić leczenie każdego pacjenta terapią „szytą na miarę”.

Secundo, leczyć należy człowieka, a nie zdiagnozowaną jednostkę chorobową. Nigdy jeden pacjent z depresją nie będzie taki sam jak drugi, mimo posiadania tej samej diagnozy. Obecne obserwacje i badania naukowe sugerują, że w kontekście zaburzeń psychicznych mamy do czynienia ze spektrum objawów i cech, które utrudniają życie w pełni zdrowia psychicznego. Rozpoznanie konkretnej choroby czy zaburzenia psychicznego powinno być traktowane wyłącznie jako kategoria diagnostyczna potrzebna do utrzymania ładu w systemie nazewnictwa, w żadnym wypadku natomiast nie definiować danej osoby.

Tertio, człowiek nie żyje w próżni i na nasz stan psychiczny ma wpływ zarówno to, co przeżywamy wewnętrznie, jak i to, w jakich warunkach zewnętrznych żyjemy. Kluczowe w holistycznym leczeniu psychiatrycznym jest połączenie starań psychiatry i psychoterapeuty czy psychologa. Czasem farmakoterapia jest niezbędna, aby przywrócić równowagę pracy ośrodkowego układu nerwowego i homeostazy w przekaźnictwie neurotransmiterów w mózgu, a czasem wspomaganie farmakologiczne jest potrzebne, aby uzyskać przestrzeń do pracy nad własnymi myślami i emocjami podczas psychoterapii. Zawsze natomiast największymi sprzymierzeńcami leczenia problemów psychicznych jest cierpliwość i czas.

W 2015 r. ukończyłam I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem lekarza, od 2016 r. pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w I Klinice Psychiatrycznej jako lekarz rezydent w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii (obecnie piąty i ostatni rok szkolenia). Dodatkowo prowadzę zajęcia z profilaktyki prozdrowotnej dla pacjentów objętych programem mieszkania chronionego.

Swoją pracę naukową rozwijam w kierunku badań na temat myśli i zachowań suicydalnych, próbując zrozumieć, dlaczego dla człowieka w kryzysie psychicznym istnieją rzeczy gorsze niż śmierć. Na co dzień walczę ze stereotypami na temat chorób i zaburzeń psychicznych, angażuję się w rozwój centrów zdrowia psychicznego jako przyszłości opieki psychiatrycznej w Polsce. Ponadto interesuję się ukrytym potencjałem ludzkiego mózgu, neuronauką oraz szeroko rozumianą duchowością człowieka. Nie ograniczając się do leczenia farmakologicznego, poszerzam swoją wiedzę o techniki nieraz dzielące świat nauki: hipnozę, terapię traumy, techniki emocjonalnej wolności.

W pracy z pacjentami za priorytet uznaję naukę życia w świadomości tego, kim jesteśmy, a nie kim powinniśmy być, a jedynym szaleństwem jest wielokrotne powtarzanie tego samego w oczekiwaniu różnych rezultatów. Pora na zmianę.

Wiemy, że rozmowa może bardzo dużo zmienić
Pomożemy Ci doprowadzić do tej zmiany

Nie czekaj!

Dlaczego warto zaufać właśnie nam?

Zespół doświadczonych terapeutów

Nasze kompetencje potwierdzone są przez wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Stawiamy na rozwój, dlatego ciągle podnosimy swoje kwalifikacje. Pracujemy pod stałą superwizją.

Integratywność

Czerpiemy z różnych nurtów terapeutycznych opierając się na założeniach podejścia humanistycznego. Dostosowujemy metody pracy podchodząc indywidualnie do każdego klienta.

Przyjazna przestrzeń

Terapeutyczna PoraDnia jest stworzona z myślą o tym, byś poczuł się tutaj komfortowo. Znajdujemy się w dogodnej lokalizacji na Mokotowie, blisko stacji metra.

Kodeks Etyczny

Kierujemy się Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów i Psychologów. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji. Dbamy o ochronę danych osobowych naszych Klientów. Nasi specjaliści są członkami Stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, INTRA, Gestalt.