Psychoterapia grupowa Warszawa Mokotów - to półroczne doświadczenie, którego celem jest pomoc w rozwijaniu i budowaniu relacji między innymi ludźmi.

Psychoterapia grupowa to proces, w którym można zobaczyć siebie w kontaktach interpersonalnych. W grupie uczymy się jak być w relacjach z innymi, przełamać bariery, pokonać dotychczasowe społeczne trudności, by następnie nowo nabyta umiejętność wykorzystać w życiu w relacjach z bliskimi.

To równie skuteczna co psychoterapia indywidualna w Warszawie forma pomocy i leczenia, o intensywniejszym przebiegu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają min. 2 godziny.

Psychoterapia Grupowa w Warszawie

Grupa Terapeutyczna Warszawa - Jak wygląda?

Psychoterapia grupowa w Warszawie to regularne, cotygodniowe spotkania, prowadzone przez jednego lub dwóch terapeutów. W psychoterapii grupowej techniki psychoterapeutyczne stosowane są wobec członków grupy. W kontekście pracy grupowej interakcje zachodzą nie tylko między terapeutą a klientem, ale również między pacjentami. To sprawia, że psychoterapia grupowa ma ogromny terapeutyczny potencjał do zmiany. Liczba uczestników to od 6 do 12 osób Czas trwania terapii grupowej w Warszawie uzależniony jest od różnych czynników, głównymi są cele, ilość uczestników oraz warunki kliniczne, w jakich prowadzona jest grupa. W naszym Ośrodku są to przeważnie 3- godzinne spotkania, odbywające się raz w tygodniu.

Jak Działa Terapia Grupowa Warszawa?

Ma szerokie zastosowanie, a jej skuteczność oparta jest na badaniach. O skuteczność psychoterapii grupowej może świadczyć fakt, że korzysta z potężnego narzędzia, jakim jest grupa i relacje interpersonalne zachodzące między uczestnikami. Kilkuosobowa grupa terapeutyczna tworzy duży obszar, w którym uczestnicy mogą wchodzić w różne interakcje. Muszą nawiązać kontakt nie tylko z jedną osób – terapeutą, ale z też z innymi osobami różniącymi się płcią, pochodzeniem, światopoglądem, sytuacją życiową czy zamożnością. Muszą nauczyć się radzić sobie z podobieństwami i różnicami i uczuciami, jakie one wywołują. Mogą sprawdzać reakcje uczestników na własne zachowania i uzyskiwać informację zwrotną na temat tego jak się jest postrzeganym. Wszystko to zachodzi pod opieką terapeuty, który dba o to, by informacje te były w bezpieczny sposób przekazywane.

W grupie terapeutycznej wykorzystywane są specyficzne czynniki terapeutyczne. Irvin Yalom, amerykański profesor psychiatrii i psychoterapeuta egzystencjalny, opracował listę mechanizmów terapeutycznych działających w psychoterapii grupowej

1. Wzbudzanie nadziei

Obserwowanie przez uczestników jak inni czują się lepiej, może dawać nadzieję na własną poprawę.

2. Uniwersalność

W grupie terapeutycznej uczestnicy doświadczają poczucia ulgi, gdy dostrzegają, że nie są sami z problemem. 

3. Przekazywanie informacji

Pomocna dla funkcjonowania uczestników może być nie tylko informacja dydaktyczna od terapeuty, ale także porada od innych uczestników.

4. Altruizm

Satysfakcja uczestników związana z tym, że są w stanie pomóc komuś w grupie. To podnosi samoocenę i odwraca uwagę, od własnych problemów dając, choć na chwilę wytchnienie.

5. Rozwijanie umiejętności społecznych

W grupach terapeutycznych udzielając sobie nawzajem informacji zwrotnych, uczestnik uczy się, jak niektóre zachowania mogą wpływać pozytywnie bądź negatywnie na innych.

6. Zachowania naśladowcze

Uczestnicy mogą obserwować innych członków grupy, jak sobie radzą z danym problemem i naśladować ich.

7. Katharsis lub wentylacja emocji

Psychoterapia grupowa to doświadczenie zarazem korekcyjne, jak i emocjonalne. Żeby zaszła zmiana, trzeba najpierw przeżyć dane emocje, by potem to doświadczenie zrozumieć i zintegrować.

8. Korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej

Grupa daje możliwość odtworzenia i skorygowania dawnych rodzinnych konfliktów.

9. Czynniki egzystencjalne

W niektórych rodzajach grup, zwłaszcza dotyczących pracy z pacjentami z chorobą nowotworową lub przewlekle chorych, tematy egzystencjalne odgrywają kluczową rolę.

10. Spójność grupy

W spójnej grupie, uczestnicy doświadczają akceptacji i zrozumienia. Spójność grupy sprzyja odsłanianiu się i badaniu nowych zachowań.

11. Interpersonalne uczenie się

Wszelkiego rodzaju nieprzystosowawcze zachowania utrudniające interakcje takie jak złość, uległość, zazdrość, zależność czy nadmierna wrażliwość, zostają zidentyfikowane. Mogą one pojawić się w relacji terapeutycznej, by następnie podlegać zmianie na bardziej przystosowawcze.

 Psychoterapia Grupowa - Kiedy warto się zdecydować?

Jeżeli zauważasz u siebie:

  • Trudności w zawiązywaniu relacji,
  • często czujesz się wyobcowany, niedopasowany,
  • jeśli trudno Ci funkcjonować w relacjach partnerskich,
  • wiele Twoich relacji podobnie się kończy,
  • chcesz zobaczyć siebie i swoje funkcjonowanie na tle grupy,

To psychoterapię grupową możesz potraktować jako coś dla Ciebie.

Grupa jako zjawisko społeczne jest czymś obecnym w naszym życiu od urodzenia. Żyjemy w rodzinie jako grupie osób, uczestniczymy w grupie klasowej, zawiązujemy znajomości w różnych grupach, łączymy się grupowo zainteresowaniami, a także zawodowo. Jednocześnie wraz z rozwojem cywilizacji, coraz częściej odczuwamy samotność, mamy poczucie wyobcowania, trudniej jest nam zawiązywać relacje. Uczestnicy grupy terapeutycznej mogą tworzyć taki sam rodzaj świata interpersonalnego, w jakim żyją poza grupą. Mogą eksperymentować i sprawdzać swoje schematy i wzorce zachowań. Sytuacja grupowa między innymi ludźmi oferuje wiele korektywnych doświadczeń emocjonalnych. Dzięki informacji zwrotnej uczestnicy doświadczają własnych nieprzystosowawczych zachowań interpersonalnych, by móc je zidentyfikować i zmienić. Grupa Terapeutyczna daje możliwość poznania swoich zachowań wśród innych obcych ludzi. 

Kim jesteśmy?

W naszym Ośrodku pracują doświadczeni psychoterapeuci, mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych, rozwojowych, a także psychoedukacyjnych, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Cennik

Psychoterapia grupowa Warszawa 4 spotkania w miesiącu / 3 godz.

400 zł

Wiemy, że rozmowa może bardzo dużo zmienić
Pomożemy Ci doprowadzić do tej zmiany

Nie czekaj!

Dlaczego warto zaufać właśnie nam?

Zespół doświadczonych terapeutów

Nasze kompetencje potwierdzone są przez wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Stawiamy na rozwój, dlatego ciągle podnosimy swoje kwalifikacje. Pracujemy pod stałą superwizją.

Integratywność

Czerpiemy z różnych nurtów terapeutycznych opierając się na założeniach podejścia humanistycznego. Dostosowujemy metody pracy podchodząc indywidualnie do każdego klienta.

Przyjazna przestrzeń

Terapeutyczna PoraDnia jest stworzona z myślą o tym, byś poczuł się tutaj komfortowo. Znajdujemy się w dogodnej lokalizacji na Mokotowie, blisko stacji metra.

Kodeks Etyczny

Kierujemy się Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów i Psychologów. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji. Dbamy o ochronę danych osobowych naszych Klientów. Nasi specjaliści są członkami Stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, INTRA, Gestalt.